sobota, 3 grudnia 2011

339. Kanada

Kanada Atlantycka to region historyczny we wschodniej Kanadzie, obejmujący cztery prowincje - Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Nowa Fundlandia i Labrador oraz Wyspa Księcia Edwarda. Takie wyróżnienie czterech prowincji atlantyckich podyktowane jest ich wspólnym dziedzictwem historycznym, wywodzącym się z Akadii i kolonii Nowej Szkocji. Wyspa Księcia Edwarda – najmniejsza i najmniej ludna, lecz jednocześnie najgęściej zaludniona prowincja Kanady.
Motto jest aluzją do wiersza Wergiliusza:
(...) etiam Parnasia laurus
parua sub ingenti matris se subicit umbra (Georg. II, 18-19).
Nowy Brunszwik, to największa z trzech nadmorskich prowincji. Nowy Brunszwik znajduje się w całości na stałym lądzie. Nowa Szkocja leży nad Atlantykiem. Prowincja zajmuje całość półwyspu o tej samej nazwie, wyspę Cape Breton oraz szereg drobnych wysp. Ostatnia prowincja Nowa Fundlandia i Labrador  jest najbardziej zaniedbaną częścią Kanady. Gospodarka prowincji głównie oparta na rybołówstwie od wielu lat przeżywa gospodarczy kryzys. Bezrobocie na wyspie osiąga 20%. Najwyższy jest też poziom opodatkowania. Prowincja uznawana jest za "chorego człowieka" Kanady.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...