piątek, 2 grudnia 2011

329. Polska

Początkowo miała być tutaj pocztówka z Mińska Mazowieckiego, po czym się zorientowałam, że ją już mam wrzuconą. Toteż następne w kolejce - Kutno od Petitka. To chyba jakiś pech... Dzisiaj (16.01.2012) przeglądam kartki z Polski i co? I oczywiście Kutno też już wrzuciłam... Jak to mówią - do trzech razy sztuka...
Góry Świętokrzyskie wypiętrzyły się w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych na granicy syluru i dewonu. Następnie zostały odmłodzone w czasie orogenezy hercyńskiej (dolny karbon) i ponownie podczas orogenezy alpejskiej.
Charakterystyczne dla krajobrazu najwyższych partii Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi. Na ich terenie wytyczono Świętokrzyski Park Narodowy.
Gospodarczym i turystycznym centrum regionu są Kielce. Do ważniejszych ośrodków turystycznych należą Święta Katarzyna i Nowa Słupia. Na pocztówce możemy zobaczyć m.in. Skansen w Tokarni, czyli Park Etnograficzny - Muzeum Wsi Kieleckiej.Jest to miejsce, gdzie przechowywane są najcenniejsze zabytki budownictwa wiejskiego oraz małomiasteczkowego ziemi Kieleckiej. W Skansenie w Tokarni od 2006 roku cyklicznie raz w roku odbywa się Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Widzimy także Święty Krzyż lub inaczej Łysą Górę, (595 m n.p.m.) niegdyś zwany Łysiec, leżący we wschodniej części pasma Łysogór, drugi co do wysokości szczyt w Górach Świętokrzyskich.
Za czasów pogańskich Święty Krzyż stał się miejscem kultu religijnego. Wpływ na to miał bez wątpienia rozwój przemysłu metalurgicznego u podnóża góry, a także żyzne gleby, które sprzyjały osadnictwu. Z tamtego okresu pochodzą pozostałości kamiennego wału kultowego, który został usypany w pierwszych wiekach naszej ery, a rozbudowano go w wiekach VIII-X. Pozostały także ślady w postaci wałów o zarysie eliptycznym, widocznych na długości ok. 1,5 km.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...