niedziela, 4 grudnia 2011

343. Norwegia

Moja pierwsza kartka z Norwegi przedstawia jeden z najsłynniejszych lodowców w Norwegii.
Lodowiec to pozostająca w ciągłym, powolnym ruchu masa lodu, powstająca na powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia dużej ilości śniegu i przeobrażania go w lód, na skutek ciśnienia nadległych warstw. Lodowce powstają powyżej linii wiecznego śniegu i wolno zsuwają się z obszarów swojego powstawania w dół. Poniżej linii wiecznego śniegu stopniowo zanikają na skutek topnienia (ablacji). Lodowce są jednym z głównych czynników przeobrażania powierzchni Ziemi. Lodowce dzielimy na lodowce górskie i kontynentalne. Jostedalsbreen położony na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, na terenie gmin Luster, Bolestrand, Jolster i Stryn w okręgu Sogn og Fjordane jest zarazem największym lodowcem części lądowej kraju i kontynentalnej Europy. Obejmuje obszar 487 km2. Przy swoich rozmiarach zajmuje prawie 1/3 Parku Narodowego Jostedalsbreen. Najsłynniejszym chyba jęzorem jest Briksdalsbreen, który schodzi z wysokości 1 200 m do 346 m n.p.m. Briksdalsbreen leży na północnej stronie Jostedalsbreen i schodzi do jeziora Briksdalsbrevantnet w dolinie Briksdal. Grubość jego powłoki lodowej wynosi 400 metrów. Rzeka wypływająca z niego nazywa się Loelva.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...