sobota, 12 maja 2012

589. Finlandia

Od pierwszych lat nowej ery terytorium dzisiejszej Finlandii było zamieszkiwane przez plemiona koczownicze. Żył tu lud nazywany Lapończykami, ale już w pierwszym wieku nowej ery w Finlandii pojawiły się plemiona Finów, które dotarły w te rejony wędrując z Estonii.
Przez 600 kolejnych lat Finowie zasiedlali Południową i środkową część Finlandii, jednocześnie powodując, że Lapończycy, stanowiący rdzennych mieszkańców tych ziem, zmuszeni byli do przeniesienia się na północ. Mniej więcej w 800 r. n.e. Finowie i Karelowie żyli już na terytorium Finlandii, rozwijając swoje społeczności i państwowość.
W 1955 roku Finlandia przystąpiła do ONZ i Rady Nordyckiej. W 1992 roku kraj zawarł traktat o tzw. dobrym sąsiedztwie z Rosją, zaś w 1995 roku przystąpił do Unii Europejskiej. W 1998 Finlandia stała się członkiem strefy euro, a w 2002 roku przyjęła wspólnotową walutę.
Cieszę się, że już niedługo znowu ujrzę ten kraj, tych mieszkańców, usłyszę ich mowę, poznam kuchnię (nawet nie wiecie jakie karelki są pyszne!)

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...