czwartek, 10 maja 2012

559. Polska

Nieodzownym motywem krajobrazu morskiego jest fala. Do wyjątkowych dni należą te, kiedy lustro wody nie jest pokryte choćby drobnymi zmarszczkami. Nawet, bowiem w porze bezwietrznej obserwujemy często tzw. falę martwą, będącą następstwem wiatru, który już przeszedł lub ustał. Motorem, który wprowadza w ruch potężne masy wody jest przeważnie wiatr - a ściślej mówiąc tarcie przemieszczających się mas powietrza o powierzchnię wody. Falująca woda nie przesuwa się wraz z falą w kierunku poziomym. Każda cząsteczka wody porusza się po zamkniętym torze kołowym - do przodu na grzbiecie, a do tyłu w dolinie fali.
Morze zmienia niemal codziennie swoją barwę. Błękitne podczas dni bezwietrznych i słonecznych, staje się stalowo-szare podczas sztormu. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zabarwienie wód są: oświetlenie słoneczne, kąt padania promieni słonecznych, stopień zachmurzenia nieba, głębokość wody, jej zasolenie, zawartość zawieszonych w wodzie drobnych cząstek nieorganicznych, żyjątek tworzących plankton oraz rodzaj dna. W zależności od kompozycji powyższych czynników otrzymujemy rozmaite obrazy kolorystyczne wody: Lazurowe Wybrzeże - wody dobrze prześwietlone, czyste, mało zasobne w zawiesiny i plankton.
Morze Białe - zawdzięcza swą nazwę lodom pokrywającym, zwłaszcza zimą jego wodę; Morze Żółte - zawiesiny pyłów lessowych przynoszone przez wielkie chińskie rzeki, głównie Huang-Ho (podobne zjawisko obserwujemy zresztą u ujścia Wisły, kiedy rzeka niesie wody z wiosennych roztopów); Morze Czerwone - kolor tego morza pochodzi od czerwonej mgły pyłowej niesionej wiatrami znad rozprażonych słońcem pustyń. Bałtyk należy do rodziny mórz zielonych. Wody jego obfitują w drobne organizmy i zawiesiny wszelkiego gatunku. Barwa zielona związana jest również ze stosunkowo niską temperaturą wody i małym zasoleniem. Przy bezchmurnej pogodzie Bałtyk przybiera barwę błękitną, gdy jednak na horyzoncie pojawią się ciemniejsze chmury, toń wody staje się stalowa - przez odbicie barwy nieba.

tego typu pocztówki lubię. Dziękuję Natasza!

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...