sobota, 12 maja 2012

564. Białoruś

Naroczański Park Narodowy to park narodowy na Białorusi stworzony w 1999 r. w celu zachowania unikalnych zespołów przyrodniczych, a także bardziej efektywnego wykorzystania potencjału rekreacyjnego jeziora Narocz i przyległych do niego terenów. Krajobraz Parku jest zróżnicowany i niepowtarzalny. Spowodowane jest to z jednej strony obecnością na jego terytorium dużych i małych ekosystemów, które obejmują 17,1% jego powierzchni (przede wszystkim - jezioro Narocz), a z drugiej - obecnością licznych od końcowo-morenowych wałów.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...