piątek, 7 grudnia 2012

651. Rumunia - UNESCO

Swapowa unescowa Rumunia.
Delta Dunaju jest największym i najlepiej zachowanym obszarem podmokłym w Europie, a jednocześnie jedną z najważniejszych w Europie ostoi i miejsc żerowania migrujących ptaków. Obejmuje mozaikę ekosystemów: jeziora, zarośla trzcinowe, wydmy piaskowe, skupiska topoli i wierzb, lasy na terenach zalewowych oraz łąki i pastwiska. Powierzchnia całej delty wynosi ponad 4 tys. km2, z czego 3,5 tys. km2 znajduje się w granicach Rumunii. 113 tys. ha zajmują wody - odnogi Dunaju, kanały, półsłone jeziora oraz wybrzeże Morza Czarnego. Na terenie rezerwatu doliczono się w okresie letnim 325 gatunków ptaków, z których 166 zakłada w delcie gniazda, a 159 gatunków to ptactwo migrujące. Bogactwo pokarmu i odpowiednie warunki klimatyczne przyciągają ptactwo z sześciu głównych ekoregionów świata, m.in. z Syberii, Mongolii i Arktyki. Pelikan różowy, pelikan kędzierzawy, kaczka czernica, hełmiatka, krzyżówka, gęś gęgawa, bażant, kormoran mały, czapla purpurowa, czapla biała, czapla nadobna, warzęcha, łabędź niemy, ibis kasztanowaty, rybołów czy puchacz - to tylko niektóre z ptaków żyjących w delcie. W płynących wodach Dunaju i jego odnóg żyje wiele gatunków ryb, m.in. karp, sandacz, sum, jesiotrowate (czeczuga, bieługa, makrela dunajska), a w wodach stojących lin, leszcz, Scardinius erytrophalmus, karaś srebrzysty, sum, okoń, szczupak i wiele innych.

Teren rezerwatu zamieszkuje ok. 15 tys. osób trudniących się rolnictwem, hodowlą i rybołówstwem. Delta Dunaju należy do najsłabiej zasiedlonych obszarów w Europie - średnia gęstość zaludnienia wynosi tu zaledwie 2 osoby/km2.

Park Narodowy Delty Dunaju ma potrójny status. W 1990 r. został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO (w 2000 r. dołączyła część ukraińska), a w 1991 r. na listę Światowego Dziedzictwa Przyrody (50% obszaru znajduje się w Rumunii, pozostała część leży na terytorium Ukrainy i Mołdawii). Delta znalazła się także na liście konwencji ramsarskiej jako jeden z obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...