piątek, 7 grudnia 2012

642. Polska

Włocławek leży w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na obu brzegach Wisły oraz Zgłowiączki, w Kotlinie Płockiej. To jest też główna rzeka, która przepływa przez miasto, oraz temat widocznej pocztówki (nawiasem mówiąc - piękna!)
Nazwa miasta wywodzi się od imienia męskiego Władysław i jego polskiej odmiany Włodzisław. Po raz pierwszy w formie zlatynizowanej Wladislaw nazwa miasta została zanotowana w dokumentach z roku 1165. W 1185 kolejny dokument łaciński notuje ją jako vetus Vladislavia, Sebastian Fabian Klonowic w swoim dziele z 1595 roku Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą zanotował nazwę Włocławka jako Włodsławek, a dokument z 1599 roku podaje nazwę Włodsław.
Zdaniem niektórych uczonych do połowy XIII wieku funkcjonowały tutaj dwa miasta, „miasto katedralne” i „miasto niemieckie” (ze względu na zamieszkiwanie dość licznej grupy napływowej z Niemiec

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...