piątek, 7 grudnia 2012

637. Białoruś

Oficjalna kartka z Białorusi.
Zasław to miasto wymieniane już w X wieku, stolica oddzielnego księstwa zasławskiego, w XVI wieku włączonego do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Już w XI wieku miasto było silnie ufortyfikowane – większa jego część jest obecnie rezerwatem archeologicznym. 15 kwietnia 1906 roku rosyjska policja wykryła w Zasławiu tajną polską szkołę, w której Antonina Wojzbun uczyła języka polskiego 25 dzieci w wieku 8–17 lat. Nauczycielka została ukarana grzywną w wysokości 50 rubli z możliwością jej zamiany na 15 dni aresztu. W latach 1919–1920 pod tymczasową polską administracją, centrum administracyjne gminy Zasław w powiecie mińskim okręgu mińskiego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich.
Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Zasławiu, którą widzimy na pocztówce, to cerkiew prawosławna w Zasławiu, wcześniej zbór kalwiński i kościół rzymskokatolicki, jedna z lepiej zachowanych na Białorusi renesansowych świątyń obronnych.Budowę świątyni rozpoczęto w 1577 roku z polecenia księcia Jana Hlebowicza na terenie zamku zasławskiego. Przez kilkadziesiąt lat świątynia służyła litewskich ewangelikom reformowanym, dopóki kasztelan wileński Mikołaj Hlebowicz nie przekazał jej katolikom - od tego czasu kościół nosił imię św. Michała Archanioła.
W II połowie XVII wieku świątynię przebudowano. Po powstaniu listopadowym władze carskie przekazały kościół prawosławnym. Od tego czasu funkcjonował jako cerkiew Przemienienia Pańskiego. W 1865 roku poddano ją remontowi. W czasach radzieckich świątynia zamknięta. Prawosławni odzyskali ją dopiero w roku 1990. Około roku 2000 doszło do próby podpalenia budynku przez lokalnych wandali.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...