poniedziałek, 19 marca 2012

493. Rosja - UNESCO

Tym razem UNESCO pod hasłem Zabytki Władymira i Suzdalu oraz cerkiew Borysa i Gleba w Kidekszy. Na listę UNESCO wpisane w 1992 roku.
Władymir i Suzdal to zabytkowe miasta środkowej Rosji, zajmują istotne miejsce w historii architektury rosyjskiej. Znajdują się w nich liczne, wspaniałe budowle świeckie i sakralne, z XII i XIII w., a sobór Św. Dymitra oraz cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej (Uspienska), uważane są za prawdziwe arcydzieła. Na pocztówce możemy zobaczyć żeński monaster Opieki Matki Bożej - wzniesiony w 1264, główny element stanowi katedra Opieki Matki Bożej, wybudowana w 1518 przez nieznanego architekta. We jej wnętrzu nie ma żadnych malowideł, wszystkie ściany są białe.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...