sobota, 3 marca 2012

473. Polska - dubel

Takie dwie kartki dostałam w odstępie kilku dni. Pierwszą dostałam od uuli w ramach fav tagu, drugą od Draakhana w ramach RRa 6-cio miesięcznego. Obydwie kartki mają niepowtarzalną wiadomość i dwa całkiem fajne znaczki, więc trudno się zdecydować, co pokazać ;)
Park Narodowy "Ujście Warty" powstał w miejsce istniejącego od 1977 r. rezerwatu przyrody Słońsk oraz części Parku Krajobrazowego Ujście Warty.  Park jest unikalną, na skalę europejską, ostoją ptaków wodnych i błotnych. Żyje tu prawie 240 gatunków ptaków, z czego około 160 to gatunki lęgowe, 34 gatunki ssaków i 390 gatunków roślin naczyniowych. Ze względu na szczególne znaczenie tego terenu, zwłaszcza dla ptaków wodnych i błotnych, rezerwat Słońsk został w 1984 r. objęty konwencją Ramsar, której celem jest ochrona terenów podmokłych, ważnych jako siedlisko życiowe ptaków. Obecnie jednym z pierwszych zadań parku będzie wpisanie na listę konwencji całego obszaru parku narodowego.
W okresie wiosennym i jesiennym przebywa tu 100.000 perkozów, kaczek, mew, rybitw, siwek, kormoranów, gęgaw, ohar, łabędzi, a także tak rzadkich ptaków, jak czaple -modronosa, biała, nadobne, bernikle - kanadyjska i bladolica, gęś tybetańska, kozarka, a wśród ptaków drapieżnych orzeł bielik.
Od Draakhana
Od uuli

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...