sobota, 3 marca 2012

472. Polska

Ulica Brzozowa w Warszawie to jedna z najbardziej malowniczych uliczek Starego Miasta. Jest nieco cichsza od pozostałych, za to - jako leżąca na samej krawędzi skarpy wiślanej - nie ma konkurencji pod względem pięknego położenia. Idealna na romantyczne spacery, przyciąga także artystów i naukowców, którzy chętnie zajmują przy niej mieszkania.
Z jednej strony zabudowana była oficynami kamienic rynkowych strony wschodniej. Po drugiej stronie na przełomie XVI i XVII wieku znajdowały się dworki drewniane oraz charakterystyczne dzielnice składów towarowych pełniące głównie funkcję spichlerzy do przechowywania zboża. Wznoszone były przez kupców takich jak: Baryczkowie, Gizowie, Karbowie, Strubiczowie. Ulicę zamieszkiwali rzemieślnicy oraz staromiejscy handlarze. Wiek XIX przyniósł przemiany demograficzne i architektoniczne. Domy w tym okresie były często przekształcane, zaś ich lokatorami stali się liczni Żydzi. Przy budowie stojących tam domów wykorzystano starsze relikty murów obronnych.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...