piątek, 13 sierpnia 2010

64. Polska, Szubin


"Mój jest ten kawałek podłogi...", a ten kawałek należy do Maiden, pewnej kochanej "T". Szubin to miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Znaleziska starych urn i monet świadczą o tym, iż jest to baaaaaardzo stare miasto.  Osada ta istniała jeszcze przed powstaniem państwa polskiego!
Sędziwój Pałuka jest historycznym założycielem Szubina w XIV wieku. Z tego też okresu pochodzą resztki ruin zamku szubińskiego. Pierwsze wzmianki historyczne o Szubinie pochodzą z 1365 r. Datę tę przyjmuje się jako datę powstania miasta. Najstarszą istniejącą w mieście budowlą jest kościół pod wezwaniem św. Marcina, ufundowany przez dziedzica na zamku Sędziwoja w XIV wieku. Zbudowany jest w stylu późnogotyckim o jednej nawie. Widać jego kawałek na owalnym fragmencie pocztówki.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...