poniedziałek, 24 października 2011

256. Białoruś

Kolejna kartka wygrana w loterii, tym razem od Olgi (acvarel), to moja druga kartka, którą od niej dostałam.
Połock był potężnym miastem i ważny punktem strategicznym na mapach średniowiecznej Europy Środkowo – Wschodniej. Dopiero w czasach księcia Witolda (XV wiek) ziemie połockie został wcielony do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W XVI wieku był świadkiem wielu wojen, zniszczony przez Iwana IV Groźnego, przypadł w końcu Stefanowi Batoremu, który założył tu kolegium Jezuitów (obecnie szpital). Wiek XVII to czas ogromnych zniszczeń wojennych i wyludnienia tak Połocka, jak i całej Białorusi. Po I rozbiorze Rzeczpospolitej Obojga Narodów Połock trafił on w ręce Moskwy i podupadł. Dzisiaj Połock pozostaje ważnym miejscem kultu religijnego na Białorusi, spotykają się tu 4 wielkie wyznania: prawosławne, unickie, katolickie i protestanckie.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...