sobota, 4 lipca 2015

724. Finlandia


Renifery są największym bogactwem Laponii. Wiele z nich chodzi wolno, żyjąc w tej głuszy w stanie dzikim, ale część z nich to zwierzęta hodowane przez tzw. Saamów, czyli miejscowych pasterzy. Renifery są dla nich podstawą bytu i jedynym majątkiem. Mogą dzięki nim transportować towary, podróżować, mogą tez zabijać je, zjadać ich mięso a ze skór wykonywać odzież Czy namioty. Saamowie żyją bowiem w namiotach, tak jak to nieraz można zobaczyć na filmach. Są przystosowani do zimna i panujących tu warunków, a dzięki reniferom potrafią przetrwać najgorsze nawet zimy. Lapończycy albo jak sami mówią o sobie – Saami - to rodowici mieszkańcy tych ziem. Obecnie mieszka ich tutaj około 70 tysięcy. Zajmują się głównie rybołówstwem i hodowlą reniferów.

Pocztówka otrzymana w ramach postcrossingu.

0 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...